E-VOZILA

Je delovanje električnega avtomobila čisto?

Z eno besedo: da. Elektromotor je z ničelnim izpustom CO2 med delovanjem neprimerljiv z vozilom na klasično gorivo, saj lokalno električni avtomobil ne proizvaja prav nobenih emisij. A vseeno upoštevajmo še izpuste CO2, ki nastanejo med izdelavo električnega avtomobila in baterij ter med pridobivanjem električne energije za njegov pogon. Te izpuste pa primerjajmo z izpusti CO2, ki nastajajo pri proizvodnji in uporabi avtomobilov na fosilna goriva.

Med iskanjem informacij boste zelo verjetno naleteli na številne izračune, ki so e-vozilom še bolj naklonjeni, in tiste, ki so jim naklonjeni bistveno manj. Pri slednjih, kritičnih do e-mobilnosti, upoštevajte, da v izračunih upoštevajo izpuste pri uporabi elektrike iz »umazanih« virov (npr. iz nemških termoelektrarn) ter relativno kratko dobo delovanja baterij (npr. le 150.000 km do menjave, realno je med pol milijona in milijonom kilometrov). Poleg tega večina primerjav (tudi naša spodaj) zaradi zapletene metodologije izračunov pri električnem avtomobilu upošteva CO2, ki nastane pri proizvodnji “goriva”, torej elektriki, pri klasičnem avtomobilu pa upoštevajo le izpuste zaradi izdelave avtomobila ter izgorevanja goriva v motorju z notranjim zgorevanjem, ne pa tudi izpustov, ki nastanejo pri proizvodnji goriva (naftne vrtine, transport, rafinerije in še in še). Po večini ocen so realni izpusti avtomobilov z motorjem z notranjim zgorevanjem ob upoštevanju teh faktorjev tudi do dvakrat višji, kot jih ocenjujemo sedaj, električni avtomobili ne le na lokalnem nivoju, torej tam, kjer tisti hip vozijo, temveč tudi skozi celotno življenjsko dobo, neprimerljivo čistejši od “klasike”.

Če vozite nov avtomobil spodnjega srednjega razreda z notranjim zgorevanjem, pri 30.000 prevoženih kilometrih letno ustvarite okoli 3,5 tone CO2. Če bi želeli vpliv teh emisij izničiti, bi morali vsako leto posaditi 180 novih dreves.

Energija, ki jo bomo uporabljali v Evropi, bo morala biti že zaradi zakonodajnih zahtev EU vse čistejša. Hkrati pa se bodo v (trenutno ogljično intenzivni) proizvodnji baterij izpusti CO2 s tehnološkim razvojem še občutno znižali. Že pri modelu ID.3, ki predstavlja novo generacijo e-avtomobilov, je ogljični odtis proizvodnje baterije v primerjavi z e-Golfom nižji za okrog četrtino.

Izpusti pri proizvodnji in uporabi

Emisije CO2

Golf dizel
29
111
140
e-Golf
57
62
119
Vse vrednosti so izražene v gramih CO2/km.
proizvodnja vozila
uporaba
Razlika po 100.000 prevoženih kilometrih = 2,1 tone CO2

In največje možno znižanje izpustov CO2? Zanj lahko poskrbite kar doma. Poraba energije iz mešanih virov bistveno poveča ogljični odtis vožnje z električnim avtomobilom. Z uporabo energije iz obnovljivih virov – za domačo uporabo je najlažje dostopna sončna energija, če sami postavite svojo sončno elektrarno, ali pa pri dobavitelju električne energije izberita ponudbo, ki zagotavlja dobavo 100 odstotkov elektrike iz obnovljivih virov – pa se seštevek emisij pri uporabi e-avtomobila zniža skoraj na ničlo (po nekaterih izračunih na pičla 2 g CO2/km). Argumenti za lastni fotovoltaični sistem, ki je smotrn tudi tako ekološko kot tudi ekonomsko, so tako na dlani.