PREHOD NA ELEKTRIKO

Kaj pa, če elektrike ne bo dovolj za vse?

Elektrike porabimo vse več. Ne le zaradi rasti števila e-vozil, zaradi katere se bo povečevala tudi poraba. Gre tudi za številne druge dejavnike, kot je na primer poraba na račun delovanja klimatskih naprav ali toplotnih črpalk, če se omejimo le na gospodinjstva. Proizvodnja elektrike sicer neprestano raste, a še bolj kot to je pomembno tudi prenosno omrežje, ki jo pripelje do končnega uporabnika.

S povečevanjem porabe si države prizadevajo povečati delež energije iz obnovljivih virov. Po podatkih Agencije za energijo je bilo (podatki so za leto 2018) 34,5 odstotka energije proizvedene iz virov, ki jih Agencija šteje med obnovljive (mednje šteje poleg sončnih elektrarn, elektrarn na bioplin, na lesno maso, vetrnih elektrarn in elektrarn na komunalne odpadke tudi hidroelektrarne).

Vsak kilometer, ki ga boste prevozili z lastno, v samooskrbi pridobljeno energijo, bo znižal vaše stroške in negotovost.

Prav zato so pomembne celostne rešitve, ki posameznikom, družinam in podjetjem omogočajo karseda visoko samooskrbo. S proizvodnjo električne energija tam, kjer jo bomo porabili, namreč razbremenimo prenosno omrežje in si lahko zagotovimo več energije, kot bi jo lahko dobili iz omrežja.

Elektriko za svoj električni aavtomobil boste lahko pridobivali tudi sami in tako zmanjšali svojo odvisnost od drugih dobaviteljev. To vam bo omogočala posebna oprema. Pri tem pa ne pozabite: zaenkrat so tovrstne rešitve še sofinancirane z eko subvencijami.

Investicija v sončno elektrarno se lahko hitro povrne.

  • Mesečni račun za elektriko: 80 EUR > investicija povrnjena v 12 letih.
  • Mesečni račun za elektriko: 110 EUR > investicija povrnjena v 7,5 leta.
  • Mesečni račun za elektriko: 140 EUR > investicija povrnjena v 6,5 leta.

Pri izračunu prihranka s sončno elektrarno je upoštevana investicija v nakup in montažo fotovoltaičnega sistema ter redna omrežnina, ni pa vračunan investicijski strošek za hranilnik energije, ki je opcijski. Upoštevan je tudi podatek, da v Sloveniji v optimalni legi na 1 kW inštalirane moči fotovoltaičnega sistema proizvedemo 1050 kWh elektrike. Za oskrbo povprečne družinske hiše pa je potrebna sončna elektrarna z zmogljivostjo 7 kW.

Vsak kilometer, ki ga boste prevozili z lastno, v samooskrbi pridobljeno energijo, bo znižal vaše stroške in negotovost. Tu nastopijo ponudniki celostnih rešitev, kot je MOON. S fotovoltaičnim sistemom lahko pridobivate svojo solarno električno energijo, s hranilniki energije pa jo lahko čez dan shranjujete, ponoči pa uporabljate.