splošno

Konkretna vprašanja, konkretni odgovori

Za pomoč pri odgovorih na vaša konkretna vprašanja smo prosili Saro Fink, koordinatorico projekta e-mobilnosti pri Porsche Slovenija.

Komu se izplača postaviti sončno elektrarno? 

To je zelo različno od primera do primera, v splošnem pa bi rekla, da premalo mislimo na prihodnost. Poraba električne energije v podjetjih in gospodinjstvih bo, tudi zaradi električnih avtomobilov, rasla, želimo pa si tudi čim bolj čiste energije. Po eni strani to pomeni, da je moramo čim več na čiste načine proizvesti sami, da bomo manj obremenjevali okolje, po drugi strani pa je nujno razmišljati tudi o zmanjševanju porabe energije, da bodo stroški in nihanja omrežja čim manjši. 

Ocenjujemo, da se investicija izplača podjetjem, ki imajo večjo porabo električne energije. Sicer se naložba v sončno elektrarno obrestuje že pri letni porabi, večji od 3000 kilovatnih ur. Podjetja se tako lahko odločijo za samooskrbo oziroma mali poslovni odjem z elektrarno do velikosti 34,5 kilovata. Na ta način si lahko delno ali v celoti pokrijejo letne stroške električne energije. Če pa ima podjetje večjo porabo elektrike in na voljo dovolj površine za postavitev večje sončne elektrarne, priporočamo, da se vključi v shemo PX3, pri kateri lahko presežek električne energije, proizvedene v sončni elektrarni, proda v omrežje in tako poleg prihranka poskrbi še za dodatni zaslužek. 

Pri fizičnih osebah bi lahko rekli, da je investicija v sončno elektrarno smiselna za tiste, ki imajo letno porabo večjo od 3000 kilovatnih ur oziroma vsak mesec za električno energijo plačujejo okoli 40 evrov ali več. Mesečni račun za elektriko bo po izgradnji elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči ter prispevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektro priključka in ga plačujete že sedaj, tudi če ne porabite nič električne energije. V povprečju se investicija v domačo sončno elektrarno povrne v desetih do dvanajstih letih. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj trideset let. 

Pa je pri nas sploh dovolj sončnih dni? 

Sončna elektrarna proizvaja elektriko vedno, kadar je na voljo svetloba. Koliko električne energije bo sončna elektrarna proizvedla, je odvisno od intenzivnosti sončnega sevanja, ki mu je sistem izpostavljen. Sončne celice, iz katerih je sestavljena sončna elektrarna, bodo na zelo sončen dan proizvedle več energije kot takrat, ko bodo nebo prekrivali oblaki. Ampak to ne pomeni, da na oblačen dan električne energije ne bomo proizvajali, le njena količina bo ustrezno manjša. Osnovno pravilo se glasi: en kilovat inštalirane moči na leto proizvede 1000 kilovatnih ur pri sončnem sevanju 1000 vatov na kvadratni meter. Za Slovenijo so zbrani podatki o povprečnem sončnem sevanju med 900 in 1200 vati na kvadratni meter. 

Kako ugotovite, kako močno sončno elektrarno potrebujemo? 

Proces kalkuliranja oziroma dimenzioniranje sončne elektrarne je postopek, s katerim izračunamo, kako močno (koliko kilovatno) sončno elektrarno potrebujete za svoje gospodinjstvo ali podjetje. Ključno je takšno dimenzioniranje sončne elektrarne, da bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot je vaša letna poraba energije. Pri tem je v pomoč letni račun za porabljeno elektriko na vašem odjemnem mestu. Če v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje porabe električne energije (toplotna črpalka, polnilna postaja za električno vozilo …), je priporočljivo, da se tudi to upošteva pri izračunu. Seveda imamo pri znamki MOON strokovnjake, ki vam pri tem lahko svetujejo in pomagajo. 

Ali so na voljo finančne spodbude oziroma subvencije?  

Za sončne elektrarne so na voljo različne oblike pomoči Eko sklada, tudi subvencija oziroma nepovratna finančna spodbuda, ki znaša 180 evrov za en kilovoltamper inštalirane nazivne električne moči, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. To v praksi pomeni: če je priključna moč odjemnega mesta 43 kilovatov ali manjša, je investitor upravičen do finančne spodbude za 80 odstotkov priključne moči (torej je v primeru priključne moči 43 kilovatov upravičen do subvencije za 34,4 kilovata, se pravi do zneska 6192 evrov). 

Kolikšni pa so letni stroški za vzdrževanje sistema?  

Fizični pregled elektrarne je priporočljivo opraviti na eno do dve leti. Pri tem se plačajo obisk izvajalca, torej serviserja MOON, in morebitni potrebni popravki, ki so v večini primerov kriti z garancijo proizvajalcev posameznih komponent sončne elektrarne. Drugega posebnega vzdrževanja ni. 

Sistem MOON booking 

Oddajte povpraševanje za storitve MOON ter se naročite na svetovanje in pregled na vaši lokaciji, ki je potreben za pripravo natančne ponudbe za vaš konkreten primer.  

Oddaja povpraševanja in rezervacija ogleda na vaši lokaciji

Brezplačna telefonska številka: 080 88 46